אוסטרים גילרדו

אוסטרים גילרדו

 26

ניתן לאכל אותן חי עם לימון

אוייסטר גילרדו

תיאור

צדפות האוייסטר אפשר לאכול אותן חי עם לימון

Call Now Button דילוג לתוכן